STADSWONING – CPO BURGERIJPAD Tilburg

 

 

De gemeente Tilburg heeft het terrein aan het Burgerijpad aangewezen als locatie voor een CPO-project. Hiervoor is een ruimtelijk kader opgesteld, waarbinnen de verschillende woningen ontworpen zullen worden;

Het plan maakt deel uit van een stedenbouwkundig patroon dat bestaat uit een opéénvolging van een aantal gebouwcomplexen met plantsoenen daartussen: de voormalige hogere textielschool aan de Noordhoekring 182 en een voormalig schoolgebouw aan de Korte Schijfstraat 17. Beide gebouwen zijn vormgegeven als één geheel en hebben een conventionele, robuuste baksteenarchitectuur in een roodbruine kleur. Ook ligt het plan om de hoek van de historische binnenstad, met 19e eeuwse pandsgewijze bebouwing langs straten.

Continuïteit in sfeer en beeld van de omgeving is een belangrijk uitgangspunt voor de architectuur van het plan. Vanuit de aard van de opgave wordt de bebouwing gezien als schakeling van panden.

 

 

 

 

 

 

 

Naam:

CPO BURGERIJPAD

Locatie:

Lange Schijfstraat – Tilburg

Programma:

Stadswoning

Ontwerp:

2019

Oplevering:

2023

Planopzet, supervisie en uitwerking:

Fotografie:

Opdrachtgever:

Particulier