73 WONINGEN – WIELE Eindhoven

 

In Eindhoven, ingeklemd tussen Landgoed de Wielewaal, het Drents Dorp en Strijp R, is in 2023 een nieuwe woonwijk verrezen. Wiele is een groenstedelijke ontwikkeling met een parkachtige woonomgeving, waar bestaand en nieuw groen alle ruimte krijgt.

De locatie kenmerkt zich door een groene inrichting met een grote diversiteit aan volwassen bomen. Deze kwaliteit heeft als basis gediend voor de stedenbouwkundige opzet. Het samenspel tussen architectuur en landschap schept een wijk met ruimte voor ontmoeting. De woningen krijgen een zachte overgang naar het openbaar gebied. Middels pergola’s en veranda’s ontstaat er ruimte voor de woning waar privĂ© en openbaar in elkaar overgaan. De plint van de woningen is uitgesproken door de combinatie van beton, hout en opklimmend groen. De combinatie met het bovenliggende metselwerk, zorgt voor een herkenbaar en eigen karakter van deze nieuwe wijk. Per woning is een nestkastje voorzien, voor de huisvesting van vogels en vleermuizen. Daarnaast zijn alle (platte) daken groen en voorzien van zonnepanelen.

De groene ruimte rondom de bebouwing is grotendeels autovrij. De bebouwing is bereikbaar via paden die toegankelijk zijn voor fietsers en voetgangers. Traditionele straten zijn alleen aanwezig voor het ontsluiten van parkeren via de achterzijden. In plan Wiele is daardoor alle ruimte aanwezig voor fietsen, wandelen en voor smart mobility, met een belangrijke rol voor de (elektrische) deelauto. De beplanting en in het bijzonder de vele volwassen bomen met omvangrijke en schaduwrijke kronen dragen bij aan het beperken van hittestress. Groene daken zorgen voor verkoeling in de zomer en hebben een extra isolerende werking in de wintermaanden. Waterberging vindt zo veel mogelijk plaats op de platte (groene) daken van de woningen en onder de open bestrating.

Wiele draagt door haar autoluwe opzet, groene karakter en haar vele mogelijkheden tot ontmoeten en bewegen bij aan een gezonde verstedelijking.

 

 

 

 

 

 

Naam:

WONEN IN WIELE

Locatie:

Lochemstraat – Eindhoven

Programma:

73 grondgebonden woningen

Ontwerp:

2021

Uitvoering:

2022-2023

Opdrachtgever:

Stedenbouw en Landschap:

Foto’s:

Publicatie: