DE GOUDEN DOOS Tilburg

 

TILBURG: Logistieke Hotspot

De Gouden Doos is het grootste Distributiecentrum van Nederland, het pronkstuk van Tilburg. Ze is radicaal en eerlijk en behelst 1.000.000 m2 aan (traditioneel) logistiek vloeroppervlak. Met de Gouden Doos introduceren we een nieuwe schaal in ons Logistieke Landschap. De Gouden Doos roept enerzijds een confrontatie op met ons consumentengedrag, maar door haar eenvoud en afzondering ook een gevoel van empathie.

 

DE MACHINE

De betonnen kern zorgt voor stabiliteit en opereert als verticale transportruimte van goederen. Het is hier onverwarmd, onverlicht en natuurlijk geventileerd. Dit is het speelveld van robots; self-maintained-machines, smart-automation, cobots en aansturing door VR.

De omringende houten constructie vormt een flexibel indeelbare ruimte, ingericht op basis van de huidige ruimtelijke behoeftes. Het gebruik van hout en zoveel mogelijk hernieuwbare bouwmiddelen is een antwoord op de huidige sociaal-culturele vraagstukken. Gekapte bomen kunnen elders gecompenseerd worden. Daarnaast zorgt het gebruik van hout voor Co2-reductie en Co2-opslag.

De buitenste ring is naar behoefte in te vullen. De Gouden Doos heeft o.a. kantoren met directe toegang tot hoogwaardige buitenruimte. De schil is grotendeels voorzien van gouden PV-panelen. Ook dit is een flexibele afwerking naar gelang de behoeftes van de tijd.

 

 

DE IMPACT

De Gouden Doos is revolutionair en gedurfd, maar vanzelfsprekend tegelijk. We laten het krampachtige maaiveld-denken los en introduceren een model waarbij het Distributiecentrum minder beslag legt op ons landschap, zoals een stad ook niet meer standaard uitgaat van grondgebonden woningen. Er ontstaat een hyper-efficiënt model door het koppelen van verschillende schakels in het distributieproces. Daarnaast wordt verrommeling tegengegaan; van auto’s, vrachtwagens, externe opslag en reclame. Ook wordt de verharding (plm. 40% t.b.v. laden/lossen) rondom traditionele Distributiecentra intern opgelost.

De Gouden Doos landt in een groen landschap. Nieuwe bedrijventerreinen hoeven niet aangelegd te worden. Het open landschap van Wijkevoort (300.000 m2 vloeroppervlak gepland) en Zwaluwbunders (200.000 m2) blijft behouden en biodiversiteit wordt gestimuleerd. Door verschillende bedrijven de mogelijkheid te geven om zich binnen het nieuwe raamwerk te ontwikkelen, komen in een later stadium ook bestaande Brownfields vrij voor stedelijke uitbreiding of natuurontwikkeling.

 

 

DE LOCATIE

De ideale locatie voor zo’n hyperefficiënt Distributiecentrum ligt ten zuiden van de A58 bij de afslag Hilvarenbeek (N269 – Kempenbaan). Deze locatie is centraal gelegen tussen de grote logistieke gebieden. De A58 vormt een belangrijke doorvoerroute tussen de mainports Rotterdam en Antwerpen naar het Ruhrgebied. Daarnaast wordt de Gouden Doos aangetakt op het Wilhelminakanaal, zodat binnenvaartschepen ook onderdeel zijn van de logistieke stroom. Doordat het volledige programma in het gebouw plaatsvindt, is het distributiecentrum ingebed in een contrasterende groene zoom.

 

SAMEN DOEN!

De gemeente Tilburg, Provincie Noord-Brabant en enkele marktspelers gaan aan de slag om het grootste Distributiecentrum van Nederland te bouwen. Met trots presenteren we in Tilburg de eerste Gouden Doos.

Is De Gouden Doos constructief en bouwkosten-technisch onhaalbaar? Niet als we de haalbaarheid van dit complexe gebouw afzetten tegen de (non-)investeringen in de nog aan te leggen bedrijfsparken. Wat als de gemeente geen ondergrondse infrastructuur, openbare voorzieningen, parkeerplaatsen, ontsluitingswegen, of fietspaden hoeft aan te leggen op de nieuwe terreinen? Geen onderhoud meer van openbare ruimte? Wat als bedrijven zorgen voor collectieve energietoevoer en efficiëntie in verbruik. Wat als we niet meer een investering doen voor maximaal 20 jaar, maar voor minimaal 50 jaar vooruit kunnen in de Gouden Doos?

Wat als we lef tonen!? Als we durven denken op de lange termijn; niet in kosten, maar in investeringen.

 

Dan komen we ergens!

 

 

Naam:

DE GOUDEN DOOS

Locatie:

A58 – Tilburg

Programma:

1.000.000 m² nieuwbouw Logistieke ruimte

Ontwerp:

2020

Status:

Design Challenge

Organisatie:

Partners Challenge:

In samenwerking met: