INTENS Provincie Utrecht

 

In het verleden is gebleken dat intensivering en herstructurering langdurige en moeizame processen zijn met een beperkte opbrengst in kwaliteit en ruimte. In deze gids is met besef en oog voor hindernissen, maar ook met een blik op nieuwe kansen, onderbouwd hoe door intensivering meer te bereiken is. Door een stappenplan voor intensivering te introduceren, samengevat in vier richtinggevende adviespunten, geeft deze gids handvatten
voor samenwerking tussen provincie, gemeenten, investeerders, ondernemers en vastgoedeigenaren.

 

De volgende onderzoeksvragen waren richtinggevend tijdens het samenstellen van deze gids:

Centrale onderzoeksvraag:

• Kan de ruimtebehoefte voor een duurzame economische vontwikkeling geheel worden afgedekt door intensivering en herstructurering van bestaande werklocaties?

 

Subonderzoeksvragen:

• Op welke manieren kan intensivering leiden tot een efficiënter gebruik van de schaarse ruimte in de provincie?
• Op welke manieren kan door intensivering de kwaliteit van werklocaties (of gemengde locaties) verhoogd worden?
• Op welke manier kan de ruimtebehoefte voor een duurzame economische ontwikkeling een waardesprong voor grondeigenaren
zijn?

 

Samenvatting Advies:

1. Maak in de Omgevingsvisie en in Omgevingsplannen onderscheid in vier ruimtelijke typen bedrijventerreinen (S, M, L, XL) en definieer daarmee kwalitatieve en kwantitatieve doelen.

2. Volg een stappenplan en wijs experimenteerruimte aan (Omgevingsverordening) binnen een regionale programmering vanuit een heldere ambitie om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen.

3. Prioriteer terreinen die geschikt zijn voor intensivering, en analyseer welk ambitieniveau bij het terrein past.

4. Begeleid en investeer op heldere doelen in pakketten van ruimtelijke opgaven en bijhorende beleidsregels per locatie.

 

 

Het hele inspiratiedocument is hier te bekijken.

 

Naam:

INTENS

Opdrachtgever:

Provincie Utrecht

Partners:

PARK Utrecht, Vereniging Deltametropool, Rebel, Bram van de Sanden, Nout Sterk, Lex Hildenbrant