TENNIS- EN PADELCLUB Tilburg

 

 

Tennis- en Padelclub Tilburg is de grootste racketsportvereniging van Tilburg. Door de toename van het aantal leden (mede door de aanleg van 6 padelbanen) en de verouderde staat van het huidige  clubhuis, is een uitbreiding van dit paviljoen onderzocht. Tijdens het ontwerpproces kwamen we al snel tot de conclusie dat de benodigde extra ruimte grotendeels al in het paviljoen aanwezig is. Door het herstructureren van de bestaande binnenruimtes ontstaat er al veel extra gebruiksruimte, waardoor er slechts een kleine uitbouw benodigd is. Daarnaast wordt er vanuit het paviljoen meer relatie gecreëerd met de omliggende tennisbanen, padelbanen en het groen. De heldere opzet van het oorspronkelijke paviljoen (1950), die in de loop de jaren grotendeels verloren is gegaan, heeft als basis gediend voor het ontwerp. Samen met de landschapsarchitecten van Studio REDD hebben we een plan ontwikkeld voor een toekomstbestendig paviljoen in een groene omgeving.

 

 

 

 

 

Naam:

TENNIS- EN PADELCLUB TILBURG 

Locatie:

Goirlese Weg – Tilburg

Programma:

Verbouwen en Uitbreiden Paviljoen

Ontwerp:

2022

Uitvoering:

2023

Opdrachtgever:

Landschap: