73 WONINGEN – WIELE Eindhoven

73 WONINGEN – WIELE Eindhoven

 

In Eindhoven, ingeklemd tussen Landgoed de Wielewaal, het Drents Dorp en Strijp R, is in 2023 een nieuwe woonwijk verrezen. Wiele is een groenstedelijke ontwikkeling met een parkachtige woonomgeving, waar bestaand en nieuw groen alle ruimte krijgt.

De locatie kenmerkt zich door een groene inrichting met een grote diversiteit aan volwassen bomen. Deze kwaliteit heeft als basis gediend voor de stedenbouwkundige opzet. Het samenspel tussen architectuur en landschap schept een wijk met ruimte voor ontmoeting. De woningen krijgen een zachte overgang naar het openbaar gebied. Middels pergola’s en veranda’s ontstaat er ruimte voor de woning waar privé en openbaar in elkaar overgaan. De plint van de woningen is uitgesproken door de combinatie van beton, hout en opklimmend groen. De combinatie met het bovenliggende metselwerk, zorgt voor een herkenbaar en eigen karakter van deze nieuwe wijk. Per woning is een nestkastje voorzien, voor de huisvesting van vogels en vleermuizen. Daarnaast zijn alle (platte) daken groen en voorzien van zonnepanelen.

De groene ruimte rondom de bebouwing is grotendeels autovrij. De bebouwing is bereikbaar via paden die toegankelijk zijn voor fietsers en voetgangers. Traditionele straten zijn alleen aanwezig voor het ontsluiten van parkeren via de achterzijden. In plan Wiele is daardoor alle ruimte aanwezig voor fietsen, wandelen en voor smart mobility, met een belangrijke rol voor de (elektrische) deelauto. De beplanting en in het bijzonder de vele volwassen bomen met omvangrijke en schaduwrijke kronen dragen bij aan het beperken van hittestress. Groene daken zorgen voor verkoeling in de zomer en hebben een extra isolerende werking in de wintermaanden. Waterberging vindt zo veel mogelijk plaats op de platte (groene) daken van de woningen en onder de open bestrating.

Wiele draagt door haar autoluwe opzet, groene karakter en haar vele mogelijkheden tot ontmoeten en bewegen bij aan een gezonde verstedelijking.

 

 

 

 

 

 

Naam:

WONEN IN WIELE

Locatie:

Lochemstraat – Eindhoven

Programma:

73 grondgebonden woningen

Ontwerp:

2021

Uitvoering:

2022-2023

Opdrachtgever:

Stedenbouw en Landschap:

Foto’s:

Publicatie:

 

UITVAARTCENTRUM DONGEN

Aan de rand van Dongen hebben we een uitbreiding en verbouwing ontworpen voor een uitvaartcentrum. Met nieuwe gevelopeningen en lamelwerking wordt het mortuarium een lichte, serene plek, zonder helemaal in zichzelf gekeerd te zijn. De nieuwe houten bekleding zorgt voor een zachte en warme uitstraling van het gebouw dat bestaat uit 3 rouwkamers, een hoge lichte ruimte voor samenkomst en facilitaire voorzieningen.

 

 

 

 

 

 

Naam:

UITVAARTCENTRUM

Locatie:

Groenstraat – Dongen

Programma:

verbouwing en uitbreiding uitvaartcentrum

Ontwerp:

2023

Uitvoering:

2024

Opdrachtgever:

 

STADSWONING – CPO BURGERIJPAD Tilburg

 

 

De gemeente Tilburg heeft het terrein aan het Burgerijpad aangewezen als locatie voor een CPO-project. Hiervoor is een ruimtelijk kader opgesteld, waarbinnen de verschillende woningen ontworpen zullen worden;

Het plan maakt deel uit van een stedenbouwkundig patroon dat bestaat uit een opéénvolging van een aantal gebouwcomplexen met plantsoenen daartussen: de voormalige hogere textielschool aan de Noordhoekring 182 en een voormalig schoolgebouw aan de Korte Schijfstraat 17. Beide gebouwen zijn vormgegeven als één geheel en hebben een conventionele, robuuste baksteenarchitectuur in een roodbruine kleur. Ook ligt het plan om de hoek van de historische binnenstad, met 19e eeuwse pandsgewijze bebouwing langs straten.

Continuïteit in sfeer en beeld van de omgeving is een belangrijk uitgangspunt voor de architectuur van het plan. Vanuit de aard van de opgave wordt de bebouwing gezien als schakeling van panden.

 

 

 

 

 

 

 

Naam:

CPO BURGERIJPAD

Locatie:

Lange Schijfstraat – Tilburg

Programma:

Stadswoning

Ontwerp:

2019

Oplevering:

2023

Planopzet, supervisie en uitwerking:

Fotografie:

Opdrachtgever:

Particulier

 

BED AND BREAKFAST ’s Hertogenbosch

 

 

In het buitengebied van ’s Hertogenbosch werken we momenteel het ontwerp van een bed and breakfast. Het vrijstaande schuurvolume heeft vrij uitzicht over een nieuwe landschapstuin en de achterliggende agrarische gronden.

 

 

 

Naam:

BED AND BREAKFAST

Locatie:

’s Hertogenbosch

Ontwerp:

2023

Uitvoering:

2024

Opdrachtgever:

Particulier

Landschap:

 

VILLA AAN DE LEIJ Goirle

Vlakbij ons architectenbureau mogen wij werken aan het ontwerp van een exclusieve villa in het Land van Anna. Dit nieuwe stukje Goirle grenst aan het prachtige Beekdal en aan Landgoed Gorp en Roovert. De beek de Nieuwe Leij meandert langs de villa’s.

 

 

 

 

 

 

 

 

Naam:

VILLA AAN DE LEIJ

Locatie:

Leijbeemd – Goirle

Opdrachtgever:

Particulier

Programma:

Villa

Ontwerp:

2022-2023

Realisatie:

2024

Interieur:

Aannemer:

3 PATIOWONINGEN DONGEN

 

 

 

 

In het centrum van het Brabantse dorp Dongen komen 3 nieuwe patiowoningen op een braakliggend terrein. De woningen zijn levensloopbestendig met een slaapkamer en badkamer op de begane grond. Aan de straatzijde is een subtiele overgang gecreëerd tussen privé en openbaar, in te vullen met groen en/of een zitje. De bakstenen architectuur van de woningen verwijst naar de voormalige zuivelfabriek die op deze plek stond.

 

Naam:

3 patiowoningen

Locatie:

Zuivelstraat / Nieuwstraat – DONGEN

Programma:

3 patiowoningen

Ontwerp:

2023

Uitvoering:

2024

 

KANTOOR – BLACK BARN Goirle

De BLACK BARN is ingetogen, kwalitatief hoogwaardig en vestigt alle aandacht op het achterliggende landschap. De voorzijde dient zich aan als een gesloten schuurvolume en komt voort uit de historische context. De opengewerkte lattenstructuur zorgt op momenten voor een translucente werking. Het geeft daarmee extra gelaagdheid aan de gevel en laat een glimp van het studioleven zien.

Het kantoor is natuurinclusief en biedt ruimte aan flora en fauna; in de gevel zijn bijvoorbeeld tal van nestkasten opgenomen. De drager van het interieur wordt gevormd door een grote kast die de studio verticaal doorsnijdt.

Vanuit deze prachtige locatie werken studio REDD en studio] [space architecten verder aan nieuwe projecten op het grensvlak van architectuur, interieur en landschap.

 

“We stand for calm architecture. By putting a certain degree of abstraction in our designs, we try to break free from trends with aesthetic durability”

 

 

 

 

 

 

 

 

Naam:

KANTOOR – BLACK BARN

Locatie:

Abcovenseweg – Goirle

Programma:

400m² nieuwbouw Kantoorruimte

Ontwerp:

2019

Uitvoering:

2020 – 2021

Opdrachtgever:

Landschap:

Fotografie:

Video:

Publicatie:

 

TENNIS- EN PADELCLUB Tilburg

 

 

Tennis- en Padelclub Tilburg is de grootste racketsportvereniging van Tilburg. Door de toename van het aantal leden (mede door de aanleg van 6 padelbanen) en de verouderde staat van het huidige  clubhuis, is een uitbreiding van dit paviljoen onderzocht. Tijdens het ontwerpproces kwamen we al snel tot de conclusie dat de benodigde extra ruimte grotendeels al in het paviljoen aanwezig is. Door het herstructureren van de bestaande binnenruimtes ontstaat er al veel extra gebruiksruimte, waardoor er slechts een kleine uitbouw benodigd is. Daarnaast wordt er vanuit het paviljoen meer relatie gecreëerd met de omliggende tennisbanen, padelbanen en het groen. De heldere opzet van het oorspronkelijke paviljoen (1950), die in de loop de jaren grotendeels verloren is gegaan, heeft als basis gediend voor het ontwerp. Samen met de landschapsarchitecten van Studio REDD hebben we een plan ontwikkeld voor een toekomstbestendig paviljoen in een groene omgeving.

 

 

 

 

 

Naam:

TENNIS- EN PADELCLUB TILBURG 

Locatie:

Goirlese Weg – Tilburg

Programma:

Verbouwen en Uitbreiden Paviljoen

Ontwerp:

2022

Uitvoering:

2023

Opdrachtgever:

Landschap:

 

250 APPARTEMENTEN – BLOEMENOORDFLATS Waalwijk

 

Een wijktransformatie die tot stand is gekomen door middel van een intensieve samenwerking met Buro013 ARCHITECTEN, wooncorporatie Casade, BAM Wonen en een klankbordgroep uit de wijk. De stedelijke herontwikkeling van het Salvia- en Magnoliapark in Waalwijk bevat in totaal 250 woningen die in twee fasen wordt uitgevoerd. Salviapark, de eerste fase bevat 3 gebouwen met 118 appartementen.

Het stedenbouwkundige plan geeft zowel voor de bewoners als de omliggende wijk veel meer ruimte en beleving van groen. Het gebied heeft zich geopend ten opzichte van het oorspronkelijke gesloten karakter. De auto is uit het binnengebied gehaald en geclusterd in een parkeer koffer. Hierdoor ontstaat een park met veel woon- en verblijfskwaliteit. Wat ook de wijk een positieve impuls heeft gegeven!

De appartementen zijn allemaal Nul-op-de-Meter-woningen (NOM); Het ontwerp gaat uit van het gebruik van natuurlijke energie, balkons zijn over de volledige breedte van de (zuid)gevels ontworpen. Hiermee ontstaat luifelwerking waardoor zontoetreding wordt gereguleerd: meer zontoetreding in de winter, en schaduw in de zomer. Daardoor hebben de woningen een beperkte warmtevraag en dus energieverbruik.

De balkon- en galerijafscheidingen zijn gemaakt van een bijzondere metalen bekleding die is geperforeerd. Hierdoor worden de lange lijnen benadrukt en ontstaat er een buffer tussen buiten en binnen. Vanuit de woningen is het materiaal juist weer erg transparant. De woonblokken zijn aan de kopgevels voorzien van een metselwerk gevel in een grijsgroene tint, waardoor de blokken aansluiting vinden bij het groene karakter van de omgeving.

De sloop- en saneringswerkzaamheden van de voormalige gebouwen zijn circulair uitgevoerd in samenwerking met A. van Liempd Sloopbedrijven B.V. Hierbij is rekening gehouden met zo veel mogelijk hergebruik van uitkomende bouwmaterialen.

In samenwerking met Burobol hebben we een glooiend landschap ontworpen met plek voor spelen en ontmoeten in een groene omgeving. Zo bevat het landschap diverse wadi’s die het regenwater bergen en lokaal infiltreren. Verschillende soorten fauna versterken de biodiversiteit in het gebied en de integraal ontworpen nestkasten in de gevels zorgen voor natuur-inclusieve gebouwen.

Ondertussen zijn de eerste 3 flats van fase 1 opgeleverd en wordt er binnenkort gestart met fase 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naam:

BLOEMENOORDFLATS

Locatie:

Bloemenoord – Waalwijk

Programma:

250 Sociale Huurappartementen

Ontwerp:

2018-2020

Oplevering:

2022 (fase1)

Opdrachtgever:

Wooncorporatie Casade

Partner:

Buro013 – Tilburg

Fotografie:

Publicatie:

 

CLT-huis Waalwijk

 

Voor een gezinswoning in Waalwijk hebben we samen met de opdrachtgevers het doel gesteld om letterlijk een ‘kleine voetafdruk’ op de aarde achter te laten. We maken daarom bij dit ’tiny familie house’ gebruik van CLT (kruislaaghout) en dat heeft veel voordelen. In tegenstelling tot beton en staal is hout een hernieuwbaar product, zonder uitputting van kostbare grondstoffen. CLT heeft ook een positieve invloed op het binnenklimaat van het gebouw en het energieverbruik. Ook scheelt bouwen in hout enorm veel in CO2-uitstoot.

 

Naam:

CLT-huis

Locatie:

Waalwijk

Programma:

nieuwbouw gezinswoning

Ontwerp:

2023

Uitvoering:

2024